Política de Privacitat

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL, d'acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d'Ús de la seva pàgina web, www.opticasoler.com, i Política de Privadesa, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients segons normatives aplicables vigents.

Política d'Ús

La present Política de Privacitat regula l'ús del lloc web www. opticasoler.com de què OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL amb CIF B67040691 és titular.
La visita del lloc web OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Normativa Europea 2016/679.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de privacitat de dades de caràcter personal

Drets dels Usuaris
En virtut del que estableix la normativa europea 2016/679, RGPD i Llei 34/2002 de 11 de juliol, LSSICE, l'informem que les seves dades seran formen part d'una base de dades titularitat d'OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament a Plaça Fius i Pala, 1 08241, Manresa, ​​o si ho prefereix amb un e-mail a info@opticasoler.com.
En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a info@opticasoler.com.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació de l'consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia de l'DNI, a l'adreça d'OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL dalt esmentada.
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat d' OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL pot posar-se en contacte amb OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL a través de la següent adreça de correu electrònic: info@opticasoler.com.

Propietat Intel·lectual dels continguts de la pàgina web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva d'OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d'acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.
A l'marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, de l'contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat a el públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL.
L'incompliment d'allò anterior facultarà OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d'una pàgina del lloc web en un marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit d’OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL.
La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització d’OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l'article 30.2 de l'RGPD.
No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Conservació de dades personals

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL conservarà les dades dels usuaris el temps necessari per a la correcta utilització mentre duri la relació o l'usuari no revoqui els consentiments atorgats.

Confidencialitat i Secret professional

La legitimació per part d’OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris troba en el consentiment de la persona interessada, sol·licitat per al cas concret.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal d’OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.