CENTRE AUDITIU SOLER

A Òptica Soler, centre auditiu des de 1961 i Centre Oficial Widex des de 2001, tenim cura de la teva salut auditiva i és a càrrec dels nostres professionals sanitaris, Audiòlegs Protèsics. Desenvolupem un protocol clínic avançat fent les proves necessàries per a una valoració i diagnòstic de la teva pèrdua auditiva i poder així, aconsellar-te sobre la millor solució al teu problema auditiu.

Una anamnesi inicial, una reunió de dades subjectives , relatives a un pacient, que comprenen antecedents familiars i personals, signes i símptomes que experimenta la seva audició, experiències i en particular, la seva opinió s'utilitzen per analitzar la seva situació clínica.

L'otoscòpia, l'exploració que examina el conducte auditiu extern, ens permet valorar mig a través de la visualització del timpà, descartant patologies timpàniques.

La impedanciometria, prova per la valoració de la integritat timpànica, cadena d'ossets i cavitats aèries de mig, avalua la resistència de l'oïda al pas del so.

Finalment l'audiometria, que té per objecte valorar les alteracions de l'audició respecte a estímuls acústics, ens permetrà determinar el tipus de pèrdua auditiva.
L'audiometria per via aèria, determina els llindars d'audició i d'inconfort, en canvi l'audiometria per via òssia, explora la capacitat per sentir mitjançant els ossos del cap i es realitza per mitjà d'un vibrador situat sobre l'apàfisis mastoides de l'os temporal. La logo audiometria o audiometria verbal, determina el percentatge de comprensió de la parla.

Per tant, una suma de dades objectives i subjectives, permet l'assessorament sobre la manera més adequada de buscar la solució auditiva que s'adeqüi millor a les seves necessitats.

Director Tècnic
Carles Gonfaus Pladellorens

Òptica Soler confia en audiòfons Widex