Avís Legal

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.
El present Avís Legal regula l'ús del lloc web www.opticasoler.com de què OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL amb NIF B67040691 és titular.
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL està constituïda en relació a la protecció de dades d'acord amb els requisits de la legislació vigent:
Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte a el tractament de Dades Personals.
Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.
En compliment del que disposa la normativa europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l'emplenar el formulari de la secció "Contacte" es recolliran a les nostres bases de dades és responsable OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL.
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament, en els termes i en les condicions previstos en el RGPD, dirigint-se per escrit a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL situada aPlaça Fius i Pala, 1, 08241, Manresa, ​​o si ho prefereix comunicació mitjançant el nostre correu a info@opticasoler.com.
De conformitat amb l'article 32 de l'RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia de el risc de les operacions de tractament realitzades.
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l'article 30.2 de l'RGPD.
Li demanem que comuniqui immediatament a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l'entitat o ofertes comercials d'altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu l'actual normativa vigent, a l'omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.
També autoritza a OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través de l'correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Atenció OPTICA SOLER AUDIOLOGIA Manresa, SL a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.
Així mateix, l'informem que OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana o de l'medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que, en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.
Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel simple fet de l'accés a ella per part dels usuaris.
Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, Atenció OPTICA SOLER AUDIOLOGIA Manresa, SL, no es farà responsable del seu contingut a l'mancar de control sobre els mateixos.
L'usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. Atenció OPTICA SOLER AUDIOLOGIA Manresa, SL no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita .
No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de OPTICA SOLER AUDIOLOGIA, SL per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Crèdits del website

OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL
OPTICA SOLER
CENTRE AUDITIU SOLER
© Dret de propietat i copyright
OPTICA SOLER AUDIOLOGIA SL
B67040691
hola@opticasoler.com
Plaça Fius i Pala, 1
08241 Manresa (Barcelona)